Điện thoại: 0988 644 246
MENU

Đặt hàng và thanh toán

Thông tin thanh toán
Thông tin nhận hàng

Hình thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng

Việc mua hàng và thanh toán được thực hiện như sau:

* PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT:
* PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

 

Thanh toán trực tiếp

Hình thức vận chuyển
Ghi chú đơn hàng

0