Điện thoại: 0988 644 246
MENU

Hải sản khô


CÁ BƠN 1 NẮNG
230.000 đ270.000 đ
CÁ DỨA 1 NẮNG
490.000 đ550.000 đ
TÔM KHÔ LOẠI 1
750.000 đ780.000 đ
CÁ THU 1 NẮNG
285.000 đ310.000 đ